Ponúkame

Organizovanie Orientačného labyrintu
  • na pevných plochách
  • na trávnatých plochách

Organizovanie pretekov v orientačnom behu
  • na mapách nášho združenia
  • po dohode na mapách iných klubov

Krúžok orientačných športov