Orientačné športy

Medzi orientačné športy na SR patrí orientačný beh (OB), lyžiarsky orientačný beh (LOB), orientačná cyklistika (OC), presná orientácia (Trail-O)

Orientačný beh je u nás najrozšírenejším z orientačných športov. Je určený pre všetky vekové kategórie, od najmladších až po tých skôr narodených. Je to krásny a zdravý šport, ktorý sa väčšinou vykonáva v prírode. Môžeme ho jednoducho charakterizovať ako beh s buzolou a mapou. Úlohou OB je prebehnúť trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne trať nie je nijak označená, na trati sú však kontrolné stanovištia, ktorými pretekár musí v danom poradí prejsť a "oraziť" čipom. Tieto stanovištia, nazývané kontroly sú značené oranžovo bielymi lampiónmi 30x30cm s presne určeným číselným kódom. Postupy medzi kontrolami si volí sám pretekár, musí však dodržať poradie kontrol a prípadné obmedzenia vyznačené na mape. Trate sú rozdelené podľa veku a náročnosti. Preteky sú na dlhej trati, krátkej trati, strednej trati a šprinte. Je to súťaž jednotlivcov, ale aj štafiet. Orientačný beh na Slovensku má bohatú históriu. V priebehu rokov sa zdokonaľoval, vojenské mapy sa nahradili detailnejšími orientačnými mapami, papierové preukazy SI čipmi. Nepostačuje len vedieť rýchlo behať, ale aj rovnako rýchlo premýšľať a voliť optimálny postup v neznámom teréne. Výsledok závisí na kombinácii fyzickej a duševnej kondície. Pre koho: všetky vekové kategórie

Čo na to potrebuješ: Na začiatok dobrú bežeckú obuv a športové oblečenie. Čip aj buzolu ti požičiame, mapu dostaneš až na štarte.
Lyžiarsky orientačný beh (LOB) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na lyžiach prechádza v predpísanom poradí body (kontrolné stanovištia), vyznačené na mape a v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár má mapu v špeciálnom držiaku (mapníku) a obvykle používa ešte buzolu.

Anglický názov tohto športu je ski orienteering (skratka SkiO). Účasť na pretekoch nie je obmedzená žiadnymi výkonnostnými kritériami. Súťaží sa v pretekoch jednotlivcov a štafiet.

Druhy pretekov podľa dĺžky možno rozdeliť na:
  • preteky v šprinte
  • preteky na strednej trati
  • preteky na dlhej trati
  • preteky na ultradlhej trati
  • preteky vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť*
  • preteky štafiet
* Pri pretekoch vo voľnom výbere kontrolných stanovíšť (VVpKS) je úlohou pretekára všetky KS na jeho trati navštíviť v ľubovoľnom poradí. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas.
Orientačná cyklistika (OC) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na bicykli prechádza v predpísanom poradí body (kontrolné stanovištia), vyznačené na mape a v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár jazdí iba po cestách, mapu má v špeciálnom držiaku (mapníku) umiestnenom na riadidlách. Okrem mapy používa ešte buzolu.

Anglický názov tohto športu je mountain bike orienteering (skratka MTBO).

Účasť na pretekoch nie je obmedzená žiadnymi výkonnostnými kritériami. Súťaží sa v pretekoch jednotlivcov, štafiet (niekoľko pretekárov samostatne postupne absolvuje svoj úsek štafetovej trate) i hliadok (dvaja a viac pretekárov postupujú po celej trati spoločne).

Druhy pretekov podľa dĺžky trate:
  • Šprint
  • Stredná trať
  • Dlhá trať
  • Ultradlhá trať

Poznáme tiež preteky vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť (VVpKS), pri ktorých je úlohou pretekára všetky kontrolné stanovištia v mape navštíviť v ľubovoľnom poradí. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas
Trail-o je orientačná disciplína, zameraná na čítanie a správnu interpretáciu mapy. Pretekár dostáva mapu s vyznačenou pretekárskou traťou - podobne ako pri orientačnom behu. Každej kontrole zakreslenej v mape zodpovedá v teréne zhluk až šiestich lampiónov, pričom pretekár musí rozpoznať, ktorý z lampiónov (prípadne žiaden) v teréne zodpovedá popisu kontroly a polohe stredu krúžku v mape. Pre riešenie pritom používa rovnaké orientačné metódy ako klasický pretekár, teda identifikáciu objektov, odhad vzdialenosti, sledovanie vrstevníc, zámerných línií a podobne. Víťazom je pretekár, ktorý vyrieši správne najviac kontrolných stanovíšť. V prípade zhodného počtu rozhodujú tzv. časové kontroly. Pretekár počas pretekov nesmie vstupovať do terénu, ale zostáva iba na ceste. Odtiaľto pochádza medzinárodný názov "trail-o", čo by sa dalo preložiť ako "orientácia po cestách". V Škandinávii, kde má táto disciplína dlhoročnú tradíciu, sa používa názov "pre-o" - "presná orientácia", ktorý lepšie charakterizuje túto disciplínu. Táto disciplína bola vyvinutá tak, aby ponúkla všetkým (aj ľuďom s obmedzenou hybnosťou), šancu zúčastniť sa zmysluplných orientačných pretekov. Mechanický aj elektrický vozík, barle alebo asistencia pri pohybe, toto všetko je dovolené, pretože rýchlosť nie je súčasťou pretekov. Schopnosť správne identifikovať danú kontrolu nekladie na pretekára žiadne zvláštne fyzické nároky, čo umožňuje aj ľuďom s obmedzenou hybnosťou rovnocenne pretekať.